Met bytes, bricks en behavior de strijd aan tegen energieverbruik, deel 2: behavior

Met bytes, bricks en behavior de strijd aan tegen energieverbruik, deel 2: behavior

‘Een betere wereld begint bij jezelf’. Deze zin werd in de jaren negentig gebruikt in een voorlichtingscampagne van het ministerie om Nederland bewuster om te laten gaan met het milieu en is actueler dan ooit. De invloed van het gedrag van mensen op onder meer energieverbruik is enorm. Naast het verduurzamen van bestaand vastgoed is het ook belangrijk om het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen. Want we moeten ons gedrag dusdanig aanpassen, zodat we minder energie verbruiken. Zie het als een grote kudde schapen die haar koers moet bijstellen. Dan is een herder mét hond die de weg kent wel erg makkelijk.

Wij hebben als HEYDAY met Vastgoedverduurzamer.nl drie manieren geïdentificeerd waarop facility management een positieve bijdrage kan leveren aan het halen van klimaatdoelstellingen: bricks, bytes en behavior. In dit blog aandacht voor behaviour. Want we maken pas écht het verschil als we ook duurzaam gaan handelen, bijvoorbeeld in een kantoorpand. Het creëren van bewustzijn is essentieel.

Keuzes maken

Mensen zijn gewoontedieren. Je herhaalt vaak wat je gewend bent om te doen. Dit doen we niet omdat we gemakzuchtig zijn, maar omdat we gewoon heel veel keuzes op een dag moeten maken. Niet zo gek, want anders zouden we overladen worden met informatie. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen gemiddeld 35.000 beslissingen per dag nemen. Waarvan slechts 0,26% bewust.

Waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen heeft verschillende oorzaken. Dat geldt ook voor duurzaam gedrag, legt Evelien Boonstoppel, onderzoeker bij Kaleidos Research, uit. Het is een mix van bekwaamheden, motieven en externe omstandigheden. Weet je wat je moet doen? Vind je het belangrijk? Doet je omgeving ook mee? Door mensen te informeren over én te wijzen op hun invloed, kun je veel winst boeken.

Wat heb je hiervoor nodig?

Een gemiddelde gebruiker in een kantooromgeving is zich niet bewust van zijn of haar invloed op het energieverbruik van het bedrijfspand in kwestie. Dit kun je wegnemen door gebruikers te informeren én mee te nemen in het belang van een duurzamere keuze. Bijvoorbeeld door middel van narrowcasting. Narrowcasting is het uitzenden van informatie op moderne beeldschermen. In tegenstelling tot broadcasting is narrowcasting gericht op een specifieke doelgroep op een specifieke plaats, in dit geval een kantoor. Op zo’n scherm is het mogelijk om de energieprestaties van een pand te visualiseren. Zowel medewerkers als gasten zien real time hoeveel kWh wordt verbruikt of opgewekt. En wat hun invloed daar op is.

Trainingen en workshops helpen om medewerkers op de hoogte te brengen van de bedrijfsdoelstellingen en hoe ze daaraan persoonlijk kunnen bijdragen. Coaching is een effectieve manier om gedrag bij te sturen. Hierdoor blijven medewerkers zich bewust van de impact van hun keuzes op de duurzaamheidsdoelstellingen. Je kunt ook kiezen voor een spelelement. Een voorbeeld is de ‘energy battle’, waarbij verschillende afdelingen de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk energie te besparen.

Onbewust in de goede richting

Naast bewustzijn creëren, kun je ook met onze onbewuste keuzes aan de slag. Bijvoorbeeld door middel van nudging. Een nudge betekent letterlijk een ‘duwtje in de goede richting geven’. Kleine aansporingen kunnen helpen om gedrag positief te beïnvloeden. Het kan al gaan om zoiets simpels als het minder zichtbaar maken van de lift of het bevorderen van het gebruik van de trap op een leuke manier. Op het internet zijn vele leuke voorbeelden te vinden, zoals de piano trap om traplopen te stimuleren.

Praktische tips

In de database van VastgoedVerduurzamer.nl vind je praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt. Graag deel ik een aantal van deze tips om CO2 te besparen.

  • Stimuleer afvalscheiding op kantoor. Een goede afvalscheiding bestaat uit minimaal acht verschillende stromen. Dit zijn plastic, papier en karton, klein gevaarlijk afval, ICT-afval, glas, oliën en vetten, GFT en restafval.
  • Kies voor herbruikbare verpakkingen. Vraag aan je leverancier om voor het verpakken en/of vervoeren van producten meermalig verpakkingsmateriaal te gebruiken.
  • Ga in gesprek met je leveranciers. Is hun werkwijze al CO2-neutraal? Door voor dagschoonmaak te kiezen, hoeft de verlichting niet onnodig lang aan te staan. Of neem de instructies voor hulp- en schoonmaakmiddelen onder de loep. Maakt jouw leverancier al optimaal gebruik van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen? En zijn de schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar? Hiernaast zijn er leveranciers die hun CO2-uitstoot te compenseren door bomen te planten.
  • Laat kleine servicetaken door je eigen personeel uitvoeren. Er zijn organisaties die het personeel de tuin bij laat houden, denk aan bemesting of bewatering. Dit bevordert beweging en zorgt voor onthaasting. En de leverancier hoeft minder vaak op en neer te rijden.
  • Neem het wagenpark onder de loep. Wordt er gebruik gemaakt van duurzame transportmiddelen zoals auto’s met label A of B, carpoolauto’s, het OV of de fiets.
  • Voer een schakelronde in. In veel panden wordt al een ronde gelopen door een beveiliger. Laat deze beveiliger ook controleren of alle lampen uit zijn en of gebouw gebonden installaties zijn uitgeschakeld, zoals koelingen, verwarmingen en ventilatoren.

Kracht van combinatie

Bij HEYDAY geloven we in de kracht van de combinatie. Ga je aan de slag met behavior? Super! Maar sla ook bricks en bytes niet over. Juist de combinatie is erg effectief: hierdoor kun je meten én aantonen wat het effect is van de duurzame maatregelen die je onderneemt. Dat motiveert medewerkers, creëert een positieve vibe en stimuleert nieuwe ideeën en toepassingen.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je advies nodig? Maak dan vrijblijvend kennis met één van de adviseurs van Vastgoedverduurzamer.nl.