Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. In overleg met onze klant bepalen wij de prioritering van (onderhouds)werkzaamheden en rekenen wij desgewenst verschillende scenario’s uit om tot een goed onderbouwd jaarplan of meerjarenplan te komen.

In een MJOP zijn drie onderdelen belangrijk. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.
1. Bouwdeel: het MJOP moet laten zien over welk onderdeel het gaat (warmte/koudinstallatie, lift, kozijnen, gevel, dak, dakgoot, enzovoorts).
2. Cyclus: het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald onderdeel nog mee gaat en wanneer het hersteld of vervangingen moet worden.
3. Kosten: de kosten voor onderhoud en of vervanging moeten duidelijk zijn weergegeven.

Door het toepassen van Assetmanagement en het kiezen van de juiste onderhoudsstrategie, ontwikkel je een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Dit zorgt ervoor dat er geen onnodige onderhoudskosten worden uitgegeven en het milieu niet onnodig wordt belast. Over de assen bricks, bytes en behavior zorgen wij er zo voor dat het gebouw niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook aan het ambitieniveau van onze klant. Zo zorgen we dat de onderhouds- en investeringsbudgetten zo duurzaam mogelijk benut worden.

_A3A2886_LR

Verduurzaam via DMJOP's

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Een van onze sustainable business consultants vertelt je graag meer over de voordelen van DMJOP’s. Neem contact op voor een advies op maat.

Andere diensten