Energielabel (EPA-U)

In de huisvesting van bedrijven valt namelijk veel winst te behalen. Het verduurzamen van bestaand vastgoed in Nederland kan tot circa 40% CO2-uitstoot verminderen. De overheid neemt hierin een leidende rol met de eis dat in 2023 alle bestaande kantoorgebouwen moeten voldoen aan minimaal energielabel C. In 2030 zelfs label A. Naar schatting zijn er duizenden panden verspreid over Nederland die nog niet voldoen aan dit gestelde label.

De labels lopen van A tot G, waarbij A heel energiezuinig is en G staat voor energie slurpend. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig jouw gebouw is op het moment van opname. Het doel van een energielabel is het geven van inzicht in de energetische staat van een gebouw in vergelijking tot andere soortgelijke gebouwen. Door het inzichtelijk maken van de energetische staat, weet je welke maatregelen je kunt nemen om de energetische kwaliteit te verbeteren. Het gaat hierbij om de energetische staat van het gebouw zelf.

Wij helpen bij het achterhalen van je huidige label en bij het uitvoeren van maatregelen om aan een bepaald label te voldoen. Uiteraard melden we het label ook voor je af, zodat je aan de laatste wet- en regelgeving voldoet.

Wanneer heb je een energielabel nodig?

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw (gebouwen die niet bedoeld zijn om in te wonen) is een energielabel verplicht. Utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen. Bovendien is vanaf 2023 een label C verplicht voor kantoorpanden.

_A3A2438_LR

Verduurzamen start met een energielabel.

Neem contact met ons voor een EPA-U Label.

Onze sustainable business consultants zijn EPA-U gecertificeerd en kunnen u de mogelijkheden haarfijn uitleggen.

Andere diensten