BENG vervangt EPC voor energieprestatie gebouwen: wat betekent dit?

BENG vervangt EPC voor energieprestatie gebouwen: wat betekent dit?

BENG! Met deze knaller opende NEN het congres ‘Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen’ op 20 november 2018. Dit congres stond geheel in het teken van de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen (EPG). Hiernaast was er aandacht voor een nieuwe bepalingsmethode: de NTA 880. Deze methode gaat alle oude methoden op dit vlak vervangen. In dit blog leg ik uit wat deze nieuwe norm anders maakt.

Bijna Energie Neutrale Gebouwen, daar staat BENG voor. Oké, klinkt interessant, maar wat houdt dit precies in? Daarvoor moeten we terug naar de pijlers van deze wetgeving. Uit het Energieakkoord en de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen in 2020 Bijna Energie Neutrale Gebouwen moeten zijn.

Om hier handen en voeten aan te geven heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze verplichting vertaald in drie indicatoren.

Wat houdt Bijna Energie Neutraal in?

In Nederland leggen we de energieprestatie voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren. Dit zijn:

  1. Energiebehoefte: de hoeveelheid energie dat een gebouw gebruikt voor verwarming en koeling uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van energieverbruik door de energiebehoefte van een pand te verminderen.
  2. Primair fossiel energieverbruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar dat een gebouw gebruikt voor verwarming, koeling en installaties.
  3. Aandeel hernieuwbare energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Denk aan de toepassing van zonnepanelen, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

Deze nieuwe waarden zijn tijdens het congres op 20 november gepresenteerd en gelden voor álle nieuw te bouwen gebouwen. Overigens zijn deze eisen soepeler dan van te voren werd verwacht.

Nieuwe rekenmethodiek: NTA 8800

Maar hoe meten we dit? Op dit moment drukken we de mate van energiezuinigheid van een gebouw uit in een dimensie loos getal. Ik leg het graag uit aan de hand van een voorbeeld. Momenteel is de energiezuinigheid van jouw pand berekend met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC), bijvoorbeeld 2,4. Waarschijnlijk weet je zo niet of dit goed of slecht is. Maar als ik dit vertaal naar verbruik is het al een stuk duidelijker: jouw pand verbruikt 150 kWh per m2 per jaar.

Om dit te verduidelijken introduceren we een nieuwe rekenmethodiek: de NTA 8800. Dit is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt de bestaande methoden NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3 voor nieuwbouw en bestaande bouw.

De NTA bevat geen eisen wat betreft energieprestaties van gebouwen. Het is enkel een bepalingsmethodiek waarmee we vaststellen of een pand aan een eis voldoet. De eisen zijn opgenomen in wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit of de bepaling van het energielabel.

Praktijkrendementscorrectiefactor

Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe norm is de praktijkrendementscorrectiefactor. Dat maakt het verschil. Voorheen waren de technische gegevens van installaties leidend voor het vaststellen van de energiebepaling.

Echter blijkt dat deze gegevens vaak niet kloppen, omdat ze in een laboratoriumopstelling zijn getest. Met de praktijkrendementscorrectiefactor bereken je het verschil tussen de prestatie van een installatie in het lab en de praktijk. De nieuwe bepalingsmethodiek gaat er dus niet vanuit dat alle installaties goed zijn ingeregeld, afgesteld of onderhouden. Dit is in de praktijk ook maar zelden het geval. Hierdoor biedt het een beter inzicht.

Kleine kanttekening: het is van belang om te beseffen dat de NTA 8800, net als zijn voorgangers, niet is ontwikkeld om het daadwerkelijk energieverbruik te berekenen. Het werkelijke verbruik is namelijk ook afhankelijk van een aantal externe variabelen, zoals de manier waarop men een pand gebruikt, het gedrag van bewoners en de weersomstandigheden.

BENG biedt duidelijkheid

Hoewel de meningen over de nieuwe wetgeving en rekenmethodieken in bouw- en techniekland verdeeld zijn, maakt één en dezelfde methodiek het voor iedereen een stuk beter te begrijpen.
De verschillende huidige wetgevingen blijven gewoon actief en voor bestaande bouw wordt, door inspecteurs en adviseurs, alleen een andere berekeningsmethode gebruikt. In de praktijk verandert er voor de consumenten gelukkig niet zoveel.

Wil je ook starten met het verduurzamen van pand(en), maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact op met één van de consultants van VastgoedVerduurzamer.nl. Kijk voor informatie over BENG of NTA 880 op www.gebouwenergieprestatie.nl.